Algemeen

Relaties
Wij vinden relaties heel belangrijk, met God, met elkaar als bezoekers van de gemeente, en met de mensen in onze omgeving. Door de relatie met God ontvangen we vergeving, nieuw leven, perspectief en zingeving voor het leven nu en in de toekomst, tot over de grenzen van de dood heen. Door de relatie met elkaar kunnen we leven als een gezin, elkaar warmte en veiligheid bieden, elkaar steunen en helpen waar dat nodig is. In de relatie naar mensen om ons heen willen we de liefde van God laten blijken in woord en daad. Daarom willen we samen met andere kerken betrokken zijn bij wat er gebeurt in en rond Raamsdonksveer en waar mogelijk een helpende hand uitsteken.

De kerk
De kerk (we gebruiken de woorden ‘kerk’ en ‘gemeente’ door elkaar) is niet een instituut, niet een gebouw, maar bestaat uit mensen. Mensen die samenkomen en samen leven in de naam van Jezus, Hem als hun Heer erkennen. Wij geloven dat elke gelovige geroepen is Jezus Christus te vertegenwoordigen binnen en buiten de kerk. Met de gaven die God ons gegeven heeft mogen we elkaar dienen. Zo streven we ernaar dat iedere gelovige betrokken is bij de plaatselijke kerk in overeenstemming met zijn of haar mogelijkheden en gaven.

Open gemeenschap
Als plaatselijke kerk willen we een open gemeenschap zijn. Dat betekent dat iedereen die God zoekt van harte welkom is. Daarbij maken we geen onderscheid naar nationaliteit, cultuur, leeftijd, geaardheid, opleiding of wat dan ook. In navolging van Christus willen we iedereen welkom heten.

Lidmaatschap
Leden zijn belangrijk. Zij bepalen met elkaar het beleid van de gemeente. Als lid van de gemeente ben je dus mede verantwoordelijk voor het beleid, en kun je – al naar gelang je tijd en gaven – ook leidinggevende taken vervullen. Als iemand zich aan wil sluiten als lid van onze gemeenschap, gaan we ervan uit dat hij of zij de statuten en regeling van inrichting en bestuur onderschrijft. Voordat iemand lid wordt vragen we hem of haar gedurende een seizoen deel te nemen aan de introductiekring.