Corona

Beste Veerlicht bezoekers,

In de afgelopen dagen is steeds meer duidelijk geworden wat de impact en risico‘s zijn van het nieuwe corona virus, en dat de verdere verspreiding ervan moet worden verkleind. Dit geldt zeker specifiek voor Noord Brabant.

Ingegeven door adviezen en bezorgdheid hebben wij samen als oudstenteam ervoor gekozen om de samenkomsten voor de komende zondagen in de Schelf te annuleren.

Door de verwachting dat sommigen vanwege het corona virus thuis zullen blijven en om de risico’s in De Schelf voor bezoekers onderling te vermijden is gekozen voor deze teleurstellende maatregel.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag,

Laten we bidden om Gods hulp bij deze ontwikkelingen, dat iedereen gezond moge blijven, en dat alles zo snel mogelijk ten goede mag keren.

Met vriendelijke groet
Oudstenteam ‘t Veerlicht