Corona

Beste Veerlicht bezoekers,

In de afgelopen tijd is steeds meer duidelijk geworden wat de impact en risico‘s zijn van het corona virus, en dat de verdere verspreiding ervan moet worden verkleind.

Ingegeven door adviezen en bezorgdheid hebben wij samen als oudstenteam ervoor gekozen om de samenkomsten voor de komende zondagen in 2020 tweewekelijks te houden, niet meer in De Schelf maar in het Ontmoetingscentrum te Raamsdonk.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag,

Laten we bidden om Gods hulp bij deze ontwikkelingen, dat iedereen gezond moge blijven, en dat alles zo snel mogelijk ten goede mag keren.

Met vriendelijke groet
Oudstenteam ‘t Veerlicht