Financieel

Om elke zondag een dienst te organiseren en om elke andere dag activiteiten te houden die samenhangen met het gemeentewerk is geld nodig.

Dit geld wordt verkregen uit de vrijwillige bijdragen van de leden, via de collecten tijdens de zondagse samenkomsten en uit giften.

De opbrengsten van de collecten zijn altijd voor de kosten van het gemeentewerk, de laatste zondag van de maand wordt er gecollecteerd voor een speciaal doel.

 

Bankrekening:
12.80.59.389 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente ‘t Veerlicht

‘t Veerlicht is als ANBI geregistreerd (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naast inkomsten zijn er natuurlijk ook uitgaven. De uitgaven worden gedaan  in en na overleg met leden van het oudstenteam. Als er kosten zijn die door personen in eerste instantie zelf zijn gemaakt, dan kunnen deze worden gedeclareerd middels een declaratieformulier.

Dit formulier is hier te downloaden

 

ANBI verantwoording