Gesprekskringen

In onze gemeente vinden we het belangrijk dat er bijbel/huiskringen zijn. Het doel van deze kringen is om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en te luisteren naar wat  de Heer tot ons te zeggen heeft in Zijn Woord. Samen willen we ook bespreken hoe we dat beleven en in praktijk brengen.
We vinden het belangrijk dat iedereen uit de gemeente mee doet aan de kringen, maar ook mensen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom op de kringavonden.

Voor meer informatie over gesprekskringen kan een mail gestuurd worden naar info@veerlicht.nl