Kringenwerk

Beleidsplan

Voor de komende 2 jaar vanaf de datum dat we als ’t Veerlicht zelfstandig worden.

1.    De doelstelling (mission statement) van de gemeente
Het Missionstatement van ‘t Veerlicht luidt:
Als gemeente is het ons verlangen om in Raamsdonksveer en omgeving te laten zien wie Jezus Christus is, om de liefde van God zichtbaar te maken voor iedereen, en die uit te dragen. We willen dat doen door onze houding, door onze woorden en daden, door een gastvrije gemeente te zijn, verkondigend, dienstbaar aan onze omgeving. Het is ons verlangen dat daardoor mensen Jezus Christus leren kennen als hun Verlosser en Heer, en volgelingen van Hem worden.
Ons uitgangspunt daarbij is de Bijbel, het door God geïnspireerde Woord. Ons voorbeeld is het leven van Jezus Christus op aarde.
We willen een gemeente zijn waarin iedereen de gelegenheid krijgt om actief betrokken te zijn met zijn/haar gaven en talenten.
“Groeien in liefde tot God, liefde voor elkaar en liefde voor mensen om ons heen.”

2.    De plannen ofwel activiteiten (Deo Volente)
Kringen
Bijbelgespreksgroepen
De kracht en de kern van het gemeente zijn ligt in de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar. Dat beleef je op zondag, maar ook door de week. In de bijbelgespreksgroepen geven we uitdrukking aan ons gemeentezijn. Samen willen wij luisteren naar wat de Heer door Zijn Woord tot ons te zeggen heeft. Samen willen wij ook bespreken hoe we dat beleven en in de praktijk brengen. De bijbelgespreksgroep is een plaats waar we elkaar bemoedigen en tot steun zijn. Met ingang van september 2011 zijn er drie bijbelgesprekskringen gestart; één in Hooge Zwaluwe, één in Sprang Capelle en één in Raamsdonksveer. We komen eens in de veertien dagen op woensdagavond bij elkaar.

Opmerkingen:
1.    We willen graag ruimte laten voor speciale themakringen als daar behoefte voor bestaat.

2.    Sprekers zullen benaderd worden met de vraag of zij op zondag willen spreken over het bijbelgedeelte dat die week op de bijbelgesprekskringen aan bod zal komen. Omdat we ons bewust zijn dat we dan meer van sprekers vragen zal met overleg geselecteerd worden wie we dit wel/niet vragen.

3.    Op dit moment zijn er drie kringleiders. Er zijn wel kringleden die af en toe de leiding van de kringavond overnemen. We willen graag mensen trainen in kringleiderschap en proberen hiervoor eerste helft 2013 mensen te interesseren voor een zes avonden durende training.

4.    We streven naar de mogelijkheid om het aantal kringen uit te breiden, zowel door training van nieuwe kringleiders als het actief benaderen van bezoekers van ’t Veerlicht die nog niet aan een kring deelnemen.

3.    De doelgroepen voor al deze activiteiten
De gemeente zelf, en belangstellenden van buiten.

4.      Waarom deze plannen?
Zie bij punt 2.

5.     Hoe deze plannen uit te voeren?
Er is een tweewekelijks schema van bijbelgedeelten. Omdat we sprekers willen vragen hierover te spreken hebben we geen ruimte om in het schema te schuiven.
Als kringleiders willen we tussentijds evalueren.

6.    De voorwaarden voor deze plannen
We verwachten voor 2013 hier geen budget voor nodig te hebben.

Wat betreft tijd en ruimte komen we bij elkaar bij één van de deelnemers thuis bij elkaar. Daar is dus ook niets extra’s voor nodig.

Dit beleidsplan is opgesteld door Rina van den Heuvel, in overleg met Corry Kalkman en Ben van Vugt.