Ziekenzalving

Als je ziek bent ga je naar de dokter. Gelukkig wonen we in een land waarin de medische zorg hoog ontwikkeld is. We zijn daar dankbaar voor. Tegelijk geloven we dat het uiteindelijk God is die de genezing geeft.
Behalve de medische mogelijkheden wijst de Bijbel ons ook de weg van gebed en van de zalving van zieken. We mogen onze noden en ziekten in Gods hand leggen en bidden om genezing. We laten daarbij de verhoring aan God over, in het besef dat God wonderlijk kan genezen maar ook in het besef dat ziekte een middel in Gods hand kan zijn om ons te vormen, en dat de tijd van het herstel van alle dingen nog niet is aangebroken. In het vertrouwen op Hem bidden we, en geven we ook de gelegenheid in de gemeente om hen die daarom vragen zich te laten zalven met olie. Bijgaande samenvatting, ontleend aan een boek van dr. Paul, geeft een beknopt overzicht van bijbelse gegevens over ziekenzalving. Meer daarover is o.a. te lezen in het boek ‘Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente’, geschreven door dr. M.J. Paul (Boekencentrum 1997).